شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/25 طرح  
1398/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-