شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه انجام هزينه‌هاي كشور در دوماهه اول سال 1360

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/24 لايحه  
1360/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1360/01/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-