شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/03/09 لايحه  
1394/07/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/07/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/07/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/07/28 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-