شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موادي كه به طور متفرقه در قوانين ديگر، احكامي نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه دارند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/01/21 نامه شوراي نگهبان  
1364/02/31 نامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  
1364/04/18 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1365/02/17 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1363/06/19 تذكر شوراي‌عالي قضايي به بانكها  
1363/12/16 استعلام بنياد مستضعفان مازندران از شوراي نگهبان  
1364/02/01 استفتاء از امام(ره)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-