شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/02/03 مصوبه هيات وزيران  
1391/03/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1391/08/10 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1391/11/16 جدول تطبيقي  
1391/11/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-