شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/09/21 استفساريه  
1362/09/29 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 88 - 137
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-