شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 نظريه شماره 30/5/3941 مورخ 1368/4/30 مدير كل دفتر فنى مالياتى وزارت امور اقتصاد و دارايى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/03/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/04/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-