شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص شوراي انقلاب در رابطه با واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/06/19 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1391/10/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-