شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (1) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 و تبصره آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-