شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون [جلوگيري از] تصرف عدواني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/02 نامه قوه قضائيه  
1361/07/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-