شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 2175 / 4 مورخ 24/ 10/ 1365 استاندارى يزد با شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/10/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1367/12/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1368/07/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-