شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 1394/12/1 شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/01/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/31 گزارش کارشناسی  
1397/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/20 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/07/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-