شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/07/30 طرح  
1400/08/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/09/10 نامه استمهال  
1400/09/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 20 - 22
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-