شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سال‌هاي 1982 تا 1991 (به مدت ده سال)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/09 لايحه  
1361/11/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 17
1361/12/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-