شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/11/09 نامه قوه قضائيه  
1377/11/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1378/07/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-