شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/10/01 استفساريه  
1367/10/03 نامه شوراي نگهبان  
1367/10/07 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 76
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-