شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل سي ام قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/07/10 استفساريه  
1369/08/17 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-