شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/ 11/ 1361 شوراى طرح و بررسى شهردارى تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/05/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/04 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/04/19 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-