شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه نحوه كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/10/19 لايحه  
1400/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/05/16 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-