شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره81870 مورخ11/ 10 /1362 هيئت وزيران باشرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/10/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1364/08/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1365/02/22 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-