شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/04 لايحه  
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-