شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويب‌نامه شماره 70220/ت 55663ه‍ مورخ 1397/05/29 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/03/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1399/06/18 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-