شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/01/21 طرح  
1390/08/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1390/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1390/09/16 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-