شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند «ت» ماده 18 مصوبه منابع تأمين درآمدي شهرداري خوي در سال 1394

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/08/15 گزارش کارشناسی  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-