شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/07/13 نامه شوراي نگهبان  
1378/11/16 نامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  
1379/04/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1357/12/09 اساسنامه بنياد مستضعفان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-