شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/08/02 طرح  
1390/11/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1390/12/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1390/12/27 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-