شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/13 استعلام اشخاص  
1359/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) اصل 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-