شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/02/18 استفساريه  
1372/03/03 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 112
1372/04/03 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1372/04/20 نامه شوراي نگهبان  
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-