شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 421/م مورخ 1373/2/21 وزارت امور اقتصادى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/11/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/03/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/04/02 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-