شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمانى تصويبى وزارت كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/04/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/04/30 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/10/14 نامه ديوان عدالت اداري  
1384/02/07 نامه شوراي نگهبان  
1384/02/18 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-