شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/12/07 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/01/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-