شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانون اصلاح ماده (13) اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني مصوب 1353

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/15 لايحه  
1361/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-