شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/20 لايحه  
1359/10/22 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/10/25 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-