شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/05/19 مصوبه هيات وزيران  
1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1401/08/22 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-