شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح رفع نقايص و تكميل آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/13 طرح  
1362/02/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/03/25 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-