شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه پرداخت دستمزد كاركنان طرح‌هاي عمراني در مناطق جنگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/25 لايحه  
1359/09/06 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-