شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/01 طرح  
1399/09/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/09/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/09/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1399/09/12 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-