شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه‌هاي مؤسسات «جهاد توسعه»، «جهاد نصر» و «جهاد استقلال»

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/02/14 مصوبه هيات وزيران  
1379/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1379/04/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-