شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/25 طرح  
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1400/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/11/27 نامه استمهال  
1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-