شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به قانون احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/5/18 شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/06 لايحه  
1361/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-