شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/10/13 لايحه  
1396/04/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1396/05/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/06/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/06/19 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/05/11 بيست و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/06/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/6/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-