شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مجازات اسلامي (مبحث ديات)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/09/22 نامه استمهال  
1361/09/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/10/01 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/10/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-