شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/23 طرح  
1397/05/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/06/05 نامه استمهال  
1397/06/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/06/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1397/06/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/06/17 جدول تطبيقي  
1397/06/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/07/14 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/06/07 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/6/7 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-