شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/06/30 لايحه  
1360/12/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/12/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-