شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/19 لايحه  
1396/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/07/03 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/06/22 سي و سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-