شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه انتظامي نظام پزشكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/25 نامه سازمان نظام پزشكي  
1361/11/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1361/06/20 نامه سازمان نظام پزشكي به شوراي عالي قضايي  
1361/07/07 نامه شوراي عالي قضايي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-