شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/09/08 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/03/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-