شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت به تقديم لايحه‌اي در مورد نظام تبليغاتي متحد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/29 طرح  
1361/04/23 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-