شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/12/21 لايحه  
1396/05/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/06/11 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/06/01 بيست و نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-