شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/06 طرح  
1398/05/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/20 نامه استمهال  
1398/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/05/31 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-